Typo A
WOLFSBERG - mesto v raju

Sedež gospodarstva

Mestna občina Wolfsberg je že stoletja pomembno trgovsko mesto in prometno vozlišče. V srednjem veku in zgodnji novi dobi je mesto imelo dobiček, na eni strani zaradi ugodne lege ob pomembni cesti, ki je povezovala štajersko trgovsko metropolo Judenburg na jugu in na drugi strani, od donosnega rudarstva; izkop zlata, srebra in železove rude.
Medtem, ko je rudarstvo z zlatom in srebrom cvetelo tja do konca 16. stoletja, je izkop železove rude trajal do konca 19. stoletja, ko je bilo zaradi nerentabilnosti potrebno prenehati z izkopom. Tako se tudi zgodba o kopanju premoga v Lavantinski dolini, konča leta 1968. Tako so zaradi gospodarskih vzrokov, zaprli sicer donosna področja izkopa v Sv. Štefanu in Wiesenauu. Le v Waldensteinerjevem jarku se še danes koplje in predeluje železov oksid, ki se uporablja za izdelavo nerjavečih produktov.

Moderni industrijski obrati

Iz obratov, za predelavo železa iz 19. in 20. stoletja, so nastala nova, v prihodnost usmerjena podjetaj
Mondi Packaging Frantschach AG iz Frantschacha v Sv. Gertraudu, je že od druge polovice 19. stoletja, centralna točka industrije na Koroškem. Leta 1912 nemški industrijalec Wilhelm Hartmann pridobi stari obrat za predelavo celuloze, iz katerega v nekaj letih, naredi eno najbolj modernih tovarn, za predelavo celuloze in izdelavo papirja v Evropi.

Danes ima mestna občina Wolfsberg mnoge moderne industrijske obrate, od katerih so nekatera zastopstva mednarodnih koncernov. Poleg tega, se gospodarsko življenje domačih trgovskih in obrtnih obratov, kakor tudi turizem, prepleta z kmetijstvom in gozdarstvom. V Wolfsbergu je močno zastopana tudi lesna in kovinska industrija. S ciljnim pospeševanjem, predvsem malih in srednjih podjetij, naj bi gospodarsko mesto Wolfsberg tudi v prihodnosti pridobivalo na moči in razvoju. Poseben poudarek bo na prihodu novih podjetij.

Novi obrati

Mestna občina Wolfsberg je v zadnjih letih uredila več predelov, za naselitev novih obratov.
Povdarek pri tem ima industrijska cona ja jugu mest, ki razpolaga z lastnim izhodom na avtocesto.

Kakšne lokacijske prednosti nudi Wolfsberg?

 • Wolfsberg leži na južnem delu avtoceste A2 in je dosegljiv tako iz Gradeca, kot iz Celovca v 40- 60 minutah.
 • Je pomembno prometno križišče ( A2 južna avtocesta, Packer magistrala, železnica).
 • Mednarodni letališči v Gradecu in Celovcu, sta od Wolfsberga oddaljeni približno 60 km.
 • Wolfsberg nudi gospodarskim obratom, cenovno ugodno oskrbo z elektriko, vodo, daljinskim ogrevanjem in plinom.
 • Wolfsberg razpolaga z svojo industrijsko cono in ponuja tako imenovani Wolfsbergški model.
 • Wolfsberg je mesto šol, kvalifikacija delovne sile je tukaj izredno visoka.
 • Wolfsberg ponuja visoko kvaliteto življenja, cenovno ugodna stanovanja, številne športne aktivnosti in aktivnosti za preživljanje prostega časa, raznoliko kuturno ponudbo, parke, zelenice, itd. Veliko se vlaga v pospeševanje gospodarstva.
 • Lavantinski informacijski center
 • Tehnološki park koroška GmbH

Razvojna agencija Koroške GmbH

Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
Schießstattgasse 2
9400 Wolfsberg
Tel. +43.4352.35911-100
Fax. +43.4352.35911-111
E-Mail: pachoinig(at)madeinkaernten.at

Razvojna agencija Koroške GmbH, Center za inovacije in tehnologijo, je družba dežele Koroške z nalogo krepitve gospodarstva v domačem okolju in s svojimi dejanji, posledično varovanje že obstoječih delovnih mest in hkrati odpiranje novih. Razvojna agencija pri tem nudi brezplačne usluge različnim ciljnim skupinam.

Naše usluge: Razvojna agencija brezplačno podpira delujoča podjetja na Koroškem, preko aktivnega projektnega menedžmenta, tako za posamične obrate, kot za večje korporacije.
V okviru regionalne gospodarske pomoči, nudimo podporo na različnih tematskih podorčjih, kot so:

 • inovacije
 • kvalifikacije, izpopolnjevanje, izobraževanje
 • sodelovanje
 • okvirni pogoji gospodarstva in logistike  


Ustanovitev podjetja
Kot uradna agencija za odpiranje novih obratov v deželi Koroški, skrbi razvojna agencija.
V okviru našega brezplačnega mednarodnega gospodarskega servisa nudimo sledeče:

 • aktivno vam pomagamo iskati primerno lokacijo
 • koordiniramo vse postopke za pridobivanje potrebnih dovoljenj
 • vzpostavljamo kontakte z upravnimi organi, bankami in ostalimi pomembnimi pratnerji
 • koordiniramo zaposlene (med drugim iščemo ljudi za zaposlitev, s selekcijo in kvalifikacijo)
 • učinkovito oskrbo ob uspešnem razvoju  


Oskrba se oblikuje posamično in odgovarja zahtevam zainteresiranega novonastalega podjetja.   

Za finančne investitorje
Kot del brezplačne storitve, vlagateljem nudimo možnost, da sodelujejo pri finančni naložbi ali z operativnimi dejavnostmi finančno sodelujejo na izbranih projektih v deželi Koroški. Nudimo portfelj izbranih in preverjenih projektov, na področju industrije, komerciale in turizma. Z veseljem nam lahko posredujete vaš projekt, katerega bomo predstavili v naši ponudbi.

Veselimo se vašega sodelovanja.

Za dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo.
Nadaljne informacije za gospodarstvo in delo:


Wirtschaftskammer Kärnten, Bezirksstelle Wolfsberg
Schießstattgasse 2,
9400 Wolfsberg
Tel. 04352/2371-0
Fax 04352/2371-20   

Arbeiterkammer Wolfsberg
Am Weiher 7,
9400 Wolfsberg
Tel. 04352/52323-0   

Berufsförderungsinstitut
Hauptstraße 47,
9431 St. Stefan
Tel. 04352/2408   

Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg
Am Weiher 5 u. 6,
9400 Wolfsberg
Tel. 04352/532-0