Typo A
WOLFSBERG - mesto v raju

Dejstva in številke

Mestna občina Wolfsberg v Lavantinski dolini- politično okrožje Wolfsberg, deželno glavarstvo Wolfsberg, policijska postaja, matični urad, 40 katastrskih občin, mesto kulutre, šolstva in športa, številne znamenitosti, deželna bolnica.

Alt-Text

Prebivalstvo: 25.105
Površina: 278,40  km²
Nadmorska višina: 461m
Število hiš: 5.958

Statistične informacije:

Mesto, ki leži v sredini Lavantinske doline, med planino Koralm in Svinjo planino, je že od srednjega veka pomembno trgovsko in prometno stičišče.

Danes so za gospodarsko življenje pomembna mnoga industrijska, obrtna in trgovinska podjetja, s sedežem v Wolfsbergu in so v veliki meri poznana daleč preko meja naše regije.

Poleg tega, tudi turistično- gospodarska panoga pridobiva na pomembnosti. V Wolfsbergu je zraven odlične gastronomske in hotelske ponudbe, na razpolago še 142 prenočitvenih dejavnosti s skupno okrog 200 posteljami za goste.

Številne kulturne in športne prireditve, kakor tudi možnost preživljanja prostega časa, izpopolnjujejo raznoliko ponudbo okrožja glavnega mesta.

alt

Mesto Wolfsberg je politično, gospodarsko in kulturno središče Lavantinske doline na Koroškem, ki ne nosi zastojn oznake „Raj Koroške“. Kraj, ki je bil prvič omenjen v 12. stoletju, se ozira na izmenjujočo se preteklost, ki se zrcali v mnogoterih znamenitostih mesta.