Typo A
WOLFSBERG - mesto v raju

Sprehod po mestu

Pred izgradnjo nove mestne hiše, ki je bila zgrajena leta 1888 je na tem mestu, stala cerkev Heiligenblut. Mestna hiša ni le sedež mestne uprave, temve? tudi ena izmed najlepših zgradb v mestu.

Stare meš?anske hiše na trgu Hohen Platz ali Zgornji Trg, ki v veliki meri dolo?ajo zna?aj zgodovinskega starega mestnega jedra, izvirajo ve?inoma iz 16. in 17. stoletja. Poznogotski portali, renesan?na okna in balkoni iz obdobja romantike, so enostavno vredni ogleda.

Na sredini trga Hohen Platz, se nahaja pet metrov visok baro?ni Marijin steber, znan tudi kot kužno znamenje. Od leta 1718 in do danes, spominja na grozote v ?asu, ko je kuga tod sejala smrt.
V hiši Bamberg, ki je bila prvotno znana kot "Spodnji grad" se nahaja ve? oddelkov mestne ob?ine. Spodnji grad oz. Unteres Schloss je star ve? kot 100 let.

Na Getreidemarkt ali Žitni trg, je bilo v 17. stoletju ustanovljeno deželno sodiš?e Hartneidsteinov, danes je to hotel Pri deželnem sodniku. V sklopu kompleksa najdemo tudi  Reckturm oz. Reckov stolp, zadnji ki je ostal ohranjen od mestnega obzidja. V njem so z razli?nimi metodami mu?enja zasliševali ujetnike. Reckturm je služil tudi, kot podzemna je?a in mu?ilnica.
Že stoletja je dvorec Wolfsberg, dale? najvidnejši simbol raznolike preteklosti lavantinske metropole. Graditelj dvorca, ki je bil omenjen v listinah iz leta 1178, je neznan.

Vreden ogleda je tudi mavzolej grofa Henckla von Donnersmarcka, ki ga je v letu 1858- 1859, dal zgraditi Berlin?an August Stüler. Od dvorca je oddaljen le nekaj minut hoje.

Najstarejši in najpomembnejši spomenik je stara mestna cerkev Sv. Markus, ki je prvi? v listinah omenjena leta 1216. ?astitljiva cerkev ima 72m visok zvonik, v svoji notranjosti pa hrani dragocene predmete sakralne umetnosti.

1846. leta, dvorec postane last grofa Huga Henckla von Donnersmarcka, ki je mogo?no histori?no zgradbo obnovil v angleško- gotskem oz. tudorskem slogu, po na?rtih dunajskega arhitekta Johanna Romana in Augusta Schwendna. Danes je dvorec last podjetja Montanindustrie iz Koroške in ima vlogo kulturno- razstavnega cetra.

Leta 1497 zgrajena kapelica Sv. Ane je v lasti Bäckerinnungov in se zaradi tega imenuje tudi „ Bäckerkapelle“ oz. Kapelica Bäcker. V njeni notranjosti se nahaja eden najlepših, poznogotskih krilnih oltarjev na Koroškem.

Stari minoritski samostan, ki je nastal že v sredini 13. stoletja, je bil od takrat že ve?krat obnovljen. Danes se v starem samostanskem obzidju nahaja ve? mestnih ustanov, ena od teh je tudi mestna galerija

tradotto da: dott.ssa Josefa-Maria Weinberger,
E-Mail: josefa_maria(at)hotmail.com